Zanne Fo Kɔkɔre (Dagaare)

ZANNE FO KƆKƆRE waa la gane n ba Saeed A. Faruk naŋ sɛge ka ka o meŋ soŋ bibiiri a Dagaare/Waale zannoo a sakue poɔ. A gane kɔlage la sɛgebie, yelbipeelɛ, yelbie nyaabo, yelbie gaŋgyere, yelŋmaa, yelgbɔge, gane sɛgebo, senselɛ, naaloŋ, kyiire, dannoŋ, yaabaa, bibiiri deɛnɛɛ, kultaa ne wɛltaa ane ataa. Ƞmaa lɛ, a gane waa ŋa ɔre-kunkuni, ka fo maŋ wele sɛre kyɛ nyɛ moɔma.

A gane ŋa soma la a ko JHS, SHS, Kolaagyi ane Karemamine ane neɛzaa naŋ boɔra ka Dagaare/Waale kɔkɔre zannoo do saa. O la soma la a ko noba naŋ zanna ka ba wa leɛ karemamine.  Yeli naŋ vɛŋ ka ZANNE FO KƆKƆRE gane ŋa de zu o taaba zuŋ la N ba Saeed naŋ kyaane a yebizuri mine ne naasaale. A dori kaŋa meŋ zaa baaraaŋ, meŋa nyonnoo soorebie maŋ be la be.

Weight 0.400 kg
Author

Saeed A. Faruk

Series

Angaangmene Series

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zanne Fo Kɔkɔre (Dagaare)”

Customers Also Bought These