Biography

Ahene-Affoh

Wɔwoo Ahene-Affoh wɔ akurda bi a ɛbɛn Kraboa Coaltar. Ofi Akuapem Datɛ na wɔtetew no wɔ St. Andrew's Training College a ɛwɔ Asante Mampɔn no, ne Presbyterian Training College wɔ Akuropon Akuapem.

Ɔkyerɛɛ ade mfe pii, na nkurow a ɔkyerɛɛ mu ade ne Apeguso, Juaso ne Aburi-Amamfo. Afe 1965 mu na ofii adekyerɛ mu kɔɔ Bureau of Ghana Languages. Afe 1973 mu na Bureau of Ghana Languages de ne nwoma a edi kan a wofrɛ no Ɔdɔ Asaawa no puee gua. Afe 1975 mu na obaa Ghana Publishing Corporation bɛyɛɛ adwuma. Oyɛɛ Samufo Panyin wɔ Ghana Publishing Corporation (Publishing Division) bɛyɛ mfe aduonu ansa na ɔrepɔn adwuma.

Nneɛma a n'ani gye ho ne ne nwomakan, nwomakyerɛw, kua ne mmoayɛn.

Ne nwoma foforo nso a wakyerɛw ne: Ɔdɔ Asaawa, Sɛmanhyia, Twi Kasakoa ne Kasatɔmmɛ ahorow bi, Ɔsɛnnahɔ ne Abotafowa 1-6.